ผักกาดเขียวปลี

•เป็นผักกาดเขียวปลีที่มีต้นใหญ่ใบหนา ห่อหัวแน่น ใบสีเขียวสด อายุการเก็บเกี่ยว 60 วัน หลังหยอดเมล็ด
Mustard Green

Large and thick leaves, medium curly light green leaves, good shelf-life, high yielding, Maturity is 60 days affer transplanting.

Visitors: 88,118