แตงร้าน-Dream544

แตงร้านพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ดรีม544(dream544)

“ติดดก ผลเขียว เก็บเกี่ยวได้ไว ไส้เล็ก เนื้อหนา ขายได้ราคาสูง”

  • เป็นแตงร้านพันธุ์ลูกผสม สายพันธุ์เขียวมีการเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะในไทย
  • สามารถปลูกได้ทุกฤดู
  • ผลสีเขียวเข้ม ติดผลดกทั้งจากต้นและแขนง
  • ขนาดผล 19 ซม.
  • ไส้เล็ก เนื้อหนา ให้ผลผลิตต่อไร่สูง
  • อายุเก็บเกี่ยว 36 วัน

Visitors: 88,124