แตงท่อน-Caddie414

แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : แคดดี้414(Caddie414)

“ทนร้อน ทนโรค ติดดก เขียวเข้ม ยาว 13-15 ซม.”

  • เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนร้อน ทนโรค
  • ผลสีเขียวค่อนข้างเข้ม
  • ผลตรงทรงกระบอกรสกรอบอร่อย

Visitors: 87,366