มะระ-Fighter111

มะระพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Bitter Gourd : ไฟเตอร์111(Fighter111)

”ผลใหญ่ ปลายมน ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง”

  • มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงและทนโรคดีมาก
  • ผลสีเขียวเป็นมัน เนื้อหนา ผิวไม่แตก
  • ให้ผลผลิตสูง ทนต่อการขนส่ง
  • ขนาดผล 7x30 ซม.
  • อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน

...

 

Visitors: 88,118