เมล่อน-Neo785

เมล่อนพันธุ์ลูกผสม  F-1 Hybrid Melon : นีโอ785 (Neo785)

ผลใหญ่น้ำหนักดี เนื้อในส้ม เป็นที่นิยมของตลาด

  • มีการเจริญเติบโตด้านลำต้นและแขนงดีมาก
  • ผลค่อนข้างใหญ่(2-3 กก.)
  • ติดผลง่าย ให้ผลผลิตสูง ผลกลมสูง มีตาข่ายปกคลุมบางๆทั่วผล
  • เนื้อในสีส้มรสหวานอร่อย (13-15บริ๊กซ์)
  • อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน
Visitors: 88,120