แตงโม-Oasis791

แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : โอเอซีส791(Oasis791)

ปลูกง่าย ทนร้อน ทนโรค ติดผลดกดี เนื้อสีแดงหวาน ทนการขนส่ง ขนาด 4-5kg. ระยะเก็บเกี่ยว 55-60 วัน 

Visitors: 88,118