แตงร้าน-TopGreen588

แตงร้านพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ท๊อปกรีน588(TopGreen588)

“ต้นใหญ่ แขนงดี สีเขียวทั่วผล ทนร้อน ทนโรค ผลยาว 21 ซม”

  • เจริญเติบโตได้ดีในทุกภูมิภาค
  • ทนร้อนทนโรค
  • ผลสีเขียวสดไม่เหลืองง่าย
  • เนื้อหนา น้ำหนักดี
  • ฤดูหนาวจะให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าปกติ
  • อายุ 37 วัน

Visitors: 86,869