แตงกวา-Money413

แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : มันนี่413(Money413)

  • เจริญเตอบโตและแตกแขนงดีมาก ขึ้นค้างเก่ง
  • ติดผลดกทั้งลำต้นและแขนงเหมาะมากในฤดูฝนและหนาว
  • ผลเขียวเนียนสวย
  • ขนาดผลยาว 11-13 ซม.

Visitors: 88,118