มะเขือเทศสีดา พลอยชมพู 55

•เป็นมะเขือเทศสีดาพันธุ์พุ่มเลื้อย การเจริญเติบโตดีมาก ติดผลดก ทนร้อน ทนโรค ผลกลมรี เนื้อหนา เนื้อแน่น น้ำหนักผล 40-45 กรัม ผลสุกสีแดงอมชมพูสวย อายุการเก็บเกี่ยว 60 วัน หลังย้ายกล้า
F1 Tomato 55

 

•Determinate seda type is vigorous plant.heat tolerance.good fruit setting and very nice pink color.firmess and suitable for Thai papaya salad.Maturity in 60 days after transplant.
Visitors: 88,118