มะเขือยาว จินดา 079

•ลำต้นแข็งแรง ทนร้อนทนโรคได้ดี ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง ผลสีม่วงผิวเรียบเป็นมันวาว เนื้อแน่นไม่นิ่มง่าย ผลยาว 15 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน หลังย้ายกล้า
F1 EP 079

 

•Vigorous growth with purple fruit color.easy to growth and can be growth all year round.Maturity 60 days after transplant.
Visitors: 88,120