ถั่วฝักยาว หยาดฟ้า 78

•ลักษณะเป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ติดฝักดก ฝักสีเขียว ฝักยาวประมาณ 50-55 ซม. รสชาติดี ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน ปลูกได้ทั้งปี
Yard long Bean 78

Variety with extra thick,firm,green pods that are 50-55 cm.long,Can be grown all year round.Maturity is 50-55 days. after sowing.

Visitors: 87,366