พริก ปิ่นเพชร 014

•มีลำต้นแข็งแรง ทรงพุ่มกว้าง แตกกิ่งแขนงดี ผลสีขาวนวลถึงสีเขียวอ่อน ผลตรงผิวเรียบเป็นมัน เนื้อหนา น้ำหนักดี ขนาดผล 17-19 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน หลังย้ายปลูก
•“ติดดก ผลยาว ผิวขาวนวลเด่น เป็นที่ต้องการของตลาด”
F1 Pinphet 014

 

•This variety is productive and vigourous plant.Very uniform and maturity in 70 days from transplant.
Visitors: 88,124