แตงกวาไดมอนด์ 411

•เป็นแตงกวาที่ทนร้อนทนโรคดีมาก ลำต้นใหญ่แข็งแรง ผลสีเขียว รสหวานกรอบ ขนาดผล 11 ซม
•“ขึ้นค้างดี สีเขียวงาม ตรงตามตลาด ขนาด 9-11 ซม”
F1 Cucumber Dinond 411

 

•This variety are uniform cylindrical with green color.very good downy mildew and heat tolerance
Visitors: 87,367