เมล่อน เรดซัน 757

•เจริญเติบโตดีในอากาศร้อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไวกว่าพันธุ์ทั่วไป(60-65 วัน)ผลกลมรี ผิวเรียบสีขาวครีม แต่อาจมีตาข่ายขึ้นบ้างพอสมควร น้ำหนัก 1.5-2 กก. เนื้อสีส้มแน่นกรอบ มีกลิ่นหอมน่าทาน รสหวานอร่อย (14-16 บริ๊กซ์) เก็บผลไว้ได้นาน ทนต่อการขนส่ง
•“ขั้วเหนียว เก็บเกี่ยวไว เนื้อในส้มหวาน รสชาติอร่อย”
F1 Melon Red sun 757

 

•Early maturity.excellent fruit set oblong fruit has smooth skin.orange flesh with tender and aromatic,weight 1.5-2 kg.Maturity 60-65 days.
Visitors: 88,118