ผักบุ้งใบไผ่ อีสานเขียว

•ปลูกได้ตลอดปี มีลำต้นที่แข็งแรง ไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม ใบเรียวเขียวงาม ตรงตามตลาด รสชาติกรอบดี อายุ 20-25 วัน
Water Convolvulus

 

•Can growth all year round and easy to growth,uniform and high productive.
Visitors: 88,120