แฟง-ไกรทอง7

แฟงพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Wax Gourd : ไกรทอง7

”ทนโรค ดกดี สีเขียว เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง”

  • เป็นแฟงพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและตลาดในแถบเอเชียโดยเฉพาะ
  • ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตสูง
  • ผลสีเขียวอ่อน น้ำหนัก 1.5-2 กก.
  • ติดผลดก เก็บผลผลิตได้นาน
  • อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน

Visitors: 88,118