พวงเพชร101

•เป็นมะเขือเปราะคางกบผลสีเขียวมีลายขาวสลับทั่วทั้งผล ขั้วผลยาว ผลทรงกลมสูง รสชาติกรอบอร่อย ปลูกง่ายทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังย้ายกล้า
F1 EP 101

 

•High globe shape and dark green fruit color.Excellent growth and many granches,Maturity is 55-60 days
Visitors: 82,306