ฟักทอง-ภูเวียง067

ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ภูเวียง067(Phuvieng067)

“ปลูกได้ทั้งปี มีผิวคางคก ติดดกเนื้อดี มีรสหวานมัน”

  • สภาพต้นใหญ่ แข็งแรงทนโรคดี
  • ติดผลดกสม่ำเสมอ ผิวคางคก
  • เนื้อหนาสีเหลืองส้ม รสชาติดีมาก
  • ขนาดผล 3-4 กก.
  • อายุการเก็บเกี่ยว 70 วัน

Visitors: 82,307