พริก-เก็จมณี013

พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : เก็จมณี013(Ketmanee031)

 “ผลเขียวเป็นมัน ต้านทานโรคดี มีรสเผ็ดมาก”

  • ทนต่อสภาพการปลูกได้ดี มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงดีมาก
  • ผิวเรียบมันสวย ผลตรงสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง
  • ขนาดผล 15-18 ซม. เนื้อหนา
  • ให้ผลผลิตสูง
  • อายุการเก็บเกี่ยว 80-85 วัน หลังย้ายกล้า

Visitors: 88,118