เมล็ดพันธุ์พริก

พริกพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper

ยอดฮิต103, พนมไพร101, พนมทวน102, เก็จมณี013,วีนัส015,เก็จมณี013,ปิ่นเพชร014,เรดฮอท017

เรดฮิต018


 • 1000kaset_Seed_พริก_ยอดฮิต103
  พริกพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : ยอดฮิต103 การเจริญเติบโตดี พุ่มใหญ่แข็งแรง ติดผลดกมาก ผลสีเขียวออกเข้ม ขนาด 1x9 ซม.รสเผ็ดมาก ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับทำพริกสดและพริกแห้ง อายุเ...

 • 1000kaset_Seed_พริกหนุ่มเขียว_เก็จมณี013
  พริกหนุ่มเขียวพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : เก็จมณี013(Ketmanee031) “ผลเขียวเป็นมัน ต้านทานโรคดี มีรสเผ็ดมาก” ทนต่อสภาพการปลูกได้ดี มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผิวเรียบมันส...

 • 1000kaset_Seed_พริก_พนมไพร101
  พริกพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : พนมไพร101 “ลำต้นแข็งแรง เก็บได้ทั้งแดงและเขียว เก็บเกี่ยวได้นาน เป็นที่ต้องการของตลาด” ให้ผลผลิตสูง ทรงพุ่มใหญ่ แข็งแรง ให้ผลผลิตเร็ว ติดผลดกม...

 • 1000kaset_Seed_พริก_พนมทวน102
  พริกพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : พนมทวน102 “ต้นใหญ่แข็งแรง เก็บแห้งน้ำหนักดี สีผลสดใส ให้ผลผลิตสูง” มีการเจริญเติบโตด้านลำต้นและแขนงดีมาก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกไ...

 • พริก วีนัส 015.jpg
  •เป็นพริกผลใหญ่ที่ให้ผลผลิตเร็ว ติดผลดกมาก ผลสีเขียวถึงเขียงเข้ม ผิวเรียบมัน ผลสุกสีแดงเข้ม มีรสเผ็ด ขนาดผล 1.5*17 ซม.ทรงพุ่มใหญ่แข็งแรง ต้านทานโรคผละแมลงได้ดี อายุเก็บเกี่ยว 70 วั...

 • พริก เก็จมณี 013.jpg
  •ทนต่อสภาพการปลูกได้ดี มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผิวเรียบมันสวย ผลตรงสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง ขนาดผล 15-18 ซม. เนื้อหนา ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยว 80-85 วัน หลังย้ายกล้า...

 • พริก ปิ่นเพชร 014.jpg
  •มีลำต้นแข็งแรง ทรงพุ่มกว้าง แตกกิ่งแขนงดี ผลสีขาวนวลถึงสีเขียวอ่อน ผลตรงผิวเรียบเป็นมัน เนื้อหนา น้ำหนักดี ขนาดผล 17-19 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน หลังย้ายปลูก •“ติดดก ผลยาว ผิวขาวน...

 • พริก เรดฮดท 017.jpg
  •เป็นพริกขี้หนูผลขนาดกลาง สีผลเขียวถึงเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง ทนโรคและแมลงได้ดี สามารถปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตเร็วและเก็บเกี่ยวได้นานเหมาะสำหรับเก็บเป็นพริกสดและพริกแห้ง •F...

 • พริก เรดฮิต 018.jpg
  •ทนทานต่อโรคและแมลงและให้ผลผลิตต่อไร่สูง ลำต้นใหญ่แตกแขนงดีมาก ขั้วผลใหญ่ เนื้อผลหนา ทนต่อการขนส่งได้ดี ติดผลดกมาก ผลสุกสีแดงสดตลาดมีความต้องการสูง”ปลูกง่าย โตไว ปลูกได้ทั้งปี มีกล...
Visitors: 86,873