เมล็ดพันธุ์ฟักทอง

ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin

ศิลาทอง069, ศิลาเพชร070, ภูเวียง067, แก้วลายทอง087, สมบูรณ์ทองใหญ่089, ขุนหาญ062, ฮาโตริ075,เนื้อเก้า065,วีนา379,HN732

**ฟักทองเกษตร111(OP)


 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_ศิลาเพชร070
  ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ศิลาเพชร070(Srilaphet070) “ผลใหญ่เนื้อดี สีสวยน่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด” เป็นฟักทองลูกผสมผลใหญ่ ผิวคางคกเยอะ ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล...

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_ศิลาทอง069
  ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ศิลาทอง069(Srilatong069) “ผลใหญ่ เนื้อหนา ขายได้ราคาสูง” เป็นฟักทองผิวคางคกที่มีผลขนาดใหญ่ เนื้อหนามาก เนื้อเหลืองแน่น ให้ผลผลิตสูง มันเหนี...

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_แก้วลายทอง087
  ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : แก้วลายทอง087 แข็งแรงทนโรค ติดดกเนื้อดี เนื้อสีเหลืองสด รสชาดมันเหนียว เก็บเกี่ยวได้ไว ให้ผลผลิตสูง …

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_ภูเวียง067
  ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ภูเวียง067(Phuvieng067) “ปลูกได้ทั้งปี มีผิวคางคก ติดดกเนื้อดี มีรสหวานมัน” สภาพต้นใหญ่ แข็งแรงทนโรคดี ติดผลดกสม่ำเสมอ ผิวคางคก เนื้อหนาสีเ...

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_สมบูรณ์ทองใหญ่089
  ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : สมบูรณ์ทองใหญ่089 แข็งแรงทนโรค ติดดกผลใหญ่ 7-9kg. เก็บเกี่ยวได้ไว ให้ผลผลิตสูง …

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_ขุนหาญ062
  เมล็ดพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ขุนหาญ062 “ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง” เป็นฟักทองผิวคางคก ผลขนาดเล็ก 1-2 กก. ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตไว เนื้อสีเหลือส้ม รสหวานมัน อายุเก...

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_ฮาโตริ075
  เมล็ดพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ฮาโตริ075(Hatori075) ผิวเรียบสีเขียวเข้ม ผลกลมสูง เนื้อสีส้ม รสชาติดี ปลูกได้ตลอดทั้งปี ขนาด 2-3 กก. อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน …

 • 1000kaset_Seed_ฟักทอง_เกษตร111-OP

 • ฟักทอง เนื้อเก้า 065.jpg
  •เจริญเติบโตเร็ว ต้นแข็งแรง ปลูกง่าย ติดผลดกสม่ำเสมอ ผิวคางคก เนื้อหนา น่าทาน สีเหลืองส้ม รสชาติดี ขั้วผลยาวใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน •“ผิวเป็นคางคก ติ...

 • ฟักทอง วีนา 379.jpg
  •เป็นฟักทองผิวเรียบมีผลใหญ่ ให้ผลผลิตสูง เนื้อสีเหลืองสดน่ารับประทาน เป็นที่ต้องการของตลาด ขนาดผล 3-4 กก. •F1 Vina 379 •Vigorous plant and fruit weight 4-5 kg. Deep...

 • ฟักทอง HN 732.jpg
  •เป็นฟักทองผิวเรียบสีเขียวเข้ม ผลใหญ่ เนื้อหนา รสชาติหวาน มัน เหนียว อายุการเก็บเกี่ยว 85-90 วัน ทนทานต่อการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง •F1 Pumpkin 732 •Early and high productive,smooth ski...
Visitors: 87,367