แตงกวา-ขวัญฟ้า453

แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ขวัญฟ้า453

  • เป็นพันธุ์แตงกวาที่ทนร้อน
  • โตเร็ว ติดผลสม่ำเสมอ
  • ผลสีเขียวเข้ม
  • เก็บได้นานผลไม่เหลือง 

Visitors: 88,118