เมล็ดพันธุ์แตงกวา แตงท่อน


 แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber

แจ่มฟ้า410, ขวัญฟ้า453, มันนี่413, วีไอพี412, ออนซอน444, แคดดี้414,แฟนตาซี456,เบอร์ดี้459

เทพี499,ไดมอนด์411,ดรีม469… • 1000kaset_Seed_แตงกวา_ราชเทวี-VIP412
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ราชเทวี-วีไอพี412(VIP412) “ต้นใหญ่แข็งแรง แขนงดีสีสวย รสอร่อย ยาว 10-12 ซม” เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนโรค ติดผลดกมากทั้งแขนงและลำต้น ผลสีเข...

 • 1000kaset_Seed_แตงกวา_ออนซอน444
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ออนซอน444 รับประกันความดก ทนโรค โตไว ให้เปอร์เซนต์ผลดีสูง …

 • 1000kaset_Seed_แตงกวา_แจ่มฟ้า410
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : แจ่มฟ้า410 การเจริญเติบโตดี ขึ้นค้างเก่ง ผลสีเขียวนวล เนื้อหนา ผลผลิตสูง ติดดก ขนาดผล 9-10 ซม. รสชาติกรอบอร่อย อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน หลังห...

 • 1000kaset_Seed_แตงกวา_ขวัญฟ้า453
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : ขวัญฟ้า453 เป็นพันธุ์แตงกวาที่ทนร้อน โตเร็ว ติดผลสม่ำเสมอ ผลสีเขียวเข้ม เก็บได้นานผลไม่เหลือง …

 • 1000kaset_Seed_แตงกวา_Money413
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : มันนี่413(Money413) เจริญเตอบโตและแตกแขนงดีมาก ขึ้นค้างเก่ง ติดผลดกทั้งลำต้นและแขนงเหมาะมากในฤดูฝนและหนาว ผลเขียวเนียนสวย ขนาดผลยาว 11-13 ...

 • 1000kaset_Seed_แตงท่อน_Caddie414
  แตงกวาพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Cucumber : แคดดี้414(Caddie414) “ทนร้อน ทนโรค ติดดก เขียวเข้ม ยาว 13-15 ซม.” เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนร้อน ทนโรค ผลสีเขียวค่อนข้างเข้ม ผลตรงทรงกระบอกร...

 • แตงแฟนตาซี 456.jpg
  •เป็นแตงกวาสีเขียวอ่อน ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวไว 27-30 วัน หลังหยอดเมล็ด •“ทนร้อน โตไว ปลูกได้ทั้งปี ผลสีเขียวงาม ตรงตามตลาด” •F1 Cucumber Fantasy 456 •High yield a...

 • แตงเบอร์ดี้ 459.jpg
  •ลำต้นแข็งแรงมีดอกตัวเมียที่ลำต้นและแขนง ติดผลดกมาก ผลสีเขียว เก็บเกี่ยวได้ไว ขนาดผล 4*16 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 35 วันหลังหยอดเมล็ด •F1 Cucumber 459 •Dark green fruits with high yiel...

 • แตงเทพี 499.jpg
  •เจริญเติบโตดี แข็งแรงทนโรค แตกแขนงได้ดี ติดผลดกมาก มีดอกตัวเมียที่ลำต้นและแขนง ผลสีเขียว อายุเก็บเกี่ยว 35 วัน •F1 Cucumber 499 •Vigorous and heat tolerance.The fr...

 • แตงไดมอนด์ 411.jpg
  •เป็นแตงกวาที่ทนร้อนทนโรคดีมาก ลำต้นใหญ่แข็งแรง ผลสีเขียว รสหวานกรอบ ขนาดผล 11 ซม •“ขึ้นค้างดี สีเขียวงาม ตรงตามตลาด ขนาด 9-11 ซม” •F1 Cucumber Dinond 411 •This variety are unifor...

 • แตงดรีม 469.jpg
  •เป็นแตงผลยาวสีเขียวเข้ม ทนร้อนทนโรค ขึ้นค้างเก่ง ให้ผลผลิตสูง ขนาดผล 4.5*18 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 36 วัน หลังหยอดเมล็ด •F1 Cucumber 469 •High yielding and prolific fr...
Visitors: 87,366