เยื่ยมชมลูกค้า

บริษัทสยามสตาร์ ซีดส์ จำกัดและบริษัทบ้านนอกคอกนา จำกัดได้เยื่ยมชมผลผลิตของลูกค้าบริษัทฯช่วงนี้ผลผลิตแตงโมกำลังออกสู่ตลาด..

แตงโมศรีไพร,แตงโมบิ๊กซัน757,แตงโมรจนา789,แตงโมโบอิ้ง747,แตงโมจาไมก้า753,แตงโมโกมินทร์795

  • พื้นที่เขตภาคเหนือบน

    ภาพเนื้อหาบางส่วนจากการเยื่ยมชมลูกค้าภาคเหนือตอนบน
  • เขตภาคเหนือบน

  • เขตภาคเหนือบน

  • ภาคเหนือตอนล่าง

  • ภาคเหนือตอนล่าง

  • ภาคเหนือตอนล่าง

Visitors: 82,307