ผักกาดขาว ไพลิน 077

•แข็งแรง ทนโรค ทนฝน การเจริญเติบโตดี ทรงพุ่มสวย ห่อหัวแน่น กาบใบอ่อน สม่ำเสมอ อายุเก็บเกี่ยว 40 วัน
•“ห่อหัวแน่นไว กาบใบอ่อนเขียว ยืดการเก็บเกี่ยวได้นาน ต้านทานโรคเยี่ยม”
F1 Chinese Cabbage 077

 

•Tender stem with light green leaf round cylindrical shape.suitable for year round planting.heat tolerant.high productive.Maturity 40 days
Visitors: 82,306