มะระ เพชรสยาม 888

•มีลำต้นที่แข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผลสีเขียวเป็นมันวาว ต้นใหญ่ปลายมน ลวดลายสวยงาม ผิวไม่แตก น้ำหนักผลดี ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน
•“ต้นใหญ่ แข็งแรง แตกแขนงเร็วดี สีเขียวอ่อนสวย ไหล่ใหญ่หนา ร่องน้ำตานูนชัด
F1 Bitter Gourd 888

 

•Fruits are cylindrical light green color with size 7*35 cm.Long havesting and have a long shelf life
Visitors: 82,307