บวบเหลี่ยม สันติภาพ 670

•ต้นใหญ่แข็งแรงแตกแขนงดี  ติดผลดกมาก รสชาติดีไม่ขม ขนาดผล 45 ซม.เก็บเกี่ยวได้นาน เป็นที่ต้องการของตลาด
F1 SG 670

 

•Very vigorous and easy to growth.prolific and uniform with dark green fruit color.Maturiry is 45 days.
Visitors: 82,306