บวบเหลี่ยม สันป่าตอง 650

•ต้นใหญ่แข็งแรง ผลสีเขียวสวย ขนาดผล 40 ซม. เก็บเกี่ยวได้ไว
•ให้ผลผลิตสูง
F1 SG 650
•Early and easy to growth.green color and uniform.Maturity is 37-40 days after sowing.

 

Visitors: 82,308