พริก เก็จมณี 013

•ทนต่อสภาพการปลูกได้ดี มีลำต้นใหญ่แข็งแรง แตกแขนงดีมาก ผิวเรียบมันสวย ผลตรงสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีแดง ขนาดผล 15-18 ซม. เนื้อหนา ให้ผลผลิตสูง อายุการเก็บเกี่ยว 80-85 วัน หลังย้ายกล้า
•“ผลเขียวเป็นมัน ต้านทานโรคดี มีรสเผ็ดมาก”
F1 Ketmanee 013

 

•This variety is easy to grow and very vigorous.The plants are tall,strong and highty productive.Dark green fruit with smooth skin.Maturity is 70 days after transplant.
Visitors: 82,306