ฟักทอง วีนา 379

•เป็นฟักทองผิวเรียบมีผลใหญ่ ให้ผลผลิตสูง เนื้อสีเหลืองสดน่ารับประทาน เป็นที่ต้องการของตลาด ขนาดผล 3-4 กก.
F1 Vina 379

 

•Vigorous plant and fruit weight 4-5 kg. Deep yellow and thick flesh.Maturity is 80-85 days.
Visitors: 82,306