ฟักทอง เนื้อเก้า 065

•เจริญเติบโตเร็ว ต้นแข็งแรง ปลูกง่าย ติดผลดกสม่ำเสมอ ผิวคางคก เนื้อหนา น่าทาน สีเหลืองส้ม รสชาติดี ขั้วผลยาวใหญ่ ให้ผลผลิตสูง ขนาดผล 4-6 กก. อายุเก็บเกี่ยว 75 วัน
•“ผิวเป็นคางคก ติดผลดกดี เนื้อสีเหลืองสด รสร่วนหวานมัน”
F1 Pumpkin 065

 

•Very vigourous and high yielding.thick,flavorful and bright yellow flesh.Maturity 75 days
Visitors: 82,307