แตงร้าน พลาซ่า 555

•เป็นแตงลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษา สภาพต้นดีมาก ปลูกง่ายโตเร็ว หาอาหารเก่ง ติดผลดก ผลสีเขียวเข้ม ขนาดผล 5*20 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 36 วัน
•“ลำต้นแข็งแรง แตกแขนงเร็วดี มีผลตรงเขียว เก็บเกี่ยวได้นาน เป็นที่ต้องการของตลาด”
F1Cucumber Plaza 555

 

•Very vigorous growth habit and green cylindrical fruit with 5*20 cm.Early and good fruit setting at 36 days.
Visitors: 82,308