แตงร้าน พลาซ่า 550

•ต้นแข็งแรง มีผลสีเขียวเข้ม ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง ทรงผลตรงสวย ขนาดผล 4.5*19 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 36 วัน ปลูกได้ตลอดปี
•“ปลูกได้ตลอดปี มีผลสีเขียว เก็บเกี่ยวได้ไว ให้ผลผลิตสูง”
F1 Cucumber Plaza 550

Developed for good tolerance to downy mildew and very uniform plants.Dark green fruit with size 4.5*19 cm.Maturity is 36 days

Visitors: 82,306