งานเกษตรภาคอีสาน 2559

บริษัท สยามสตาร์ซีดส์ จำกัด และ บริษัท บ้านนอกคอกนา จำกัด 

ร่วมกันมาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโชว์แปลงสาธิต 

ที่งานเกษตรภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 22 - 31 มกราคม 2559

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานนิทรรศการความรู้ทางด้านการเกษตรจากหลากหลายหน่วยงาน และจับจ่ายเลือกหาสินค้าดีมีคุณภาพอ

Visitors: 82,306