ศรีนวลจันทร์

•เก็บเกี่ยวได้ไว ใบสีเขียวอ่อน กลิ่นหอมน่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด

 

•Light green leave in round shape with snow white petiole.heat tolerance can be harvest 50 days after sowing
Visitors: 82,307