ฉลามบก48

•เป็นผักกาดหัวที่ปลูกง่ายอายุเก็บเกี่ยวไวให้ผลผลิตสูง หัวสีขาวนวลทรงตรง เก็บไว้ในแปลงได้นาน 7-10 วัน โดยไม่ฟ่าม อายุการเก็บเกี่ยว 47 วันหลังหยอดเมล็ด
Chi-Radish Chalambok 48

 

•Easy to growth and early, uniform with large white root,Firm flesh and well adapt to all tropical season.
Visitors: 82,306