บวบ-สันทราย680

บวบพันธุ์ลูกผสม : สันทราย680

“ทนร้อน ทนโรค ติดดก ผลเขียว เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง”

  • มีลำต้นแข็งแรง แตกแขนงดีมาก
  • ผลสีเขียวเข้มดำ มีร่องเหลี่ยมลึก ผลตรงทรงสวย
  • ให้ผลผลิตสูง ขนาดผล 4x45 ซม.
  • อายุเก็บเกี่ยว 40-45 วัน

...

Visitors: 82,306