แฟง-พลาญชัย9

แฟงพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Wax Gourd : พลาญชัย9

”ปลูกง่าย โตไว ให้ผลผลิตดี มีผลสีเขียว เก็บเกี่ยวได้นาน”

  • เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วๆไป ปลูกได้ทั้งปี
  • ให้ผลผลิตสูง ผลตรงทรงกระบอก สีเขียวอ่อนสวย
  • น้ำหนักผล 1.5 กก.
  • ไส้เล็ก เนื้อหนา ทนต่อการขนส่ง
  • อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน

 

Visitors: 82,306