หยาดทิพย์77

•เป็นถั่วฝักยาวเมล็ดดำที่ติดฝักดกมาก ผิวเรียบเขียวสด ให้ผลผลิ่ตสูง ความยาวฝัก 65-70 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน หลังหยอดเมล็ด
•“ฝ่อช้า ติดดก ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง”
Yard Long Bean 77

 

•Vigorous variety with black seed.attractive green pod,high yield,pod length is about 65-70 cm.Muturity is 50-55 days
Visitors: 82,307