ลำปาง44

•เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแถบเอเซีย ติดัฝักดกมาก ฝักสีเขียวค่อนข้างเล็กแต่เรียวยาวมาก เนื้อฝักแน่น ไม่พองง่าย สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ทนค่อการขนส่ง ฝักยาว 65-70 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 47-50 วัน”ติดดก ฝักเขียว เก็บเกี่ยวนาน ทนการขนส่ง”
Yard Long Bean 44

 

•Vigorous with green pod,high yield,pod length is about 70 cm.Maturity is 50 days after sowing.
Visitors: 82,307