ฟักทอง-ขุนหาญ062

เมล็ดพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ขุนหาญ062

 “ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวไว ให้ผลผลิตสูง”

  • เป็นฟักทองผิวคางคก
  • ผลขนาดเล็ก 1-2 กก.
  • ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตไว
  • เนื้อสีเหลือส้ม รสหวานมัน
  • อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน

Visitors: 82,308