ฟักทอง-ศิลาเพชร070

ฟักทองพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pumpkin : ศิลาเพชร070(Srilaphet070)

“ผลใหญ่เนื้อดี สีสวยน่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด”

  • เป็นฟักทองลูกผสมผลใหญ่ ผิวคางคกเยอะ
  • ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพการเพาะปลูกในเมืองไทยได้ดี
  • ผลใหญ่ 8-9 กก.
  • เนื้อหนา สีเหลืองสด รสชาติหวานมัน
  • อายุเก็บเกี่ยว 80-90 วัน

Visitors: 82,307