แตงโม-ศรีไพร733

แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : ศรีไพร733(Sri-Phrai)

  • ผลกลมสูง เปลือกสีเขียวมีลายสีเขียวเข้มสลับ
  • เนื้อสีเหลืองสดคุณภาพดีมาก รสหวาน อร่อย
  • ขนาดผล 5-6 กก.
  • ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง
  • อายุการเก็บเกี่ยว 70-75 วัน

F1 WM 73

 •The fruits are perfectly globe in shape,green with dark green stripes,the flesh is yellow,sweet and tender,5-              6 kg.Maturity is 70-75 days

 
Visitors: 82,307