เพชรนิล059

•เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน ปลูกได้ทั้งปี มีพุ่มปานกลาง สีม่วงมัน ผลตรงยาวประมาณ 25-30 ซม. ปลายผลมน ติดผลดกมาก เก็บเกี่ยวได้นาน ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน”ผลสีม่วงมัน ต้านทานโรคดี มีผลตรงงาม เป็นที่ต้องการของตลาด”
F1 EP 059

 

•Cylindrical glossy purple fruit firm texture.size 4*22 cm.Excellent fruit set,uniform and high yield.Maturity in 50 days after transplant.
Visitors: 82,307