ถั่วฝักยาว-ลำยาว33

•การเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อนและทนโรคได้ดีมาก ฝักมีสีเขียว เนื้อย่นเล็กน้อย เนื้อฝักแน่น และฝ่อช้า ฝักมีขนาดใหญ่ ติดฝักดก ให้ผลผลิตสูง รสชาติหวานกรอบอร่อย ขนาดฝักยาว 60-65 ซม.อายุเก็บเกี่ยว 47-50 วัน หลังหยอดเมล็ด
•“ติดดก ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง”
Yard Long Bean 33

 

•White seeded variety with thick,light green pods that are 60-65 cm.long,very prolific,can be growth all year round.Maturity in 47-50 days after sowing
Visitors: 82,306