ลำพูน55

•เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ลำต้นแข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ปลูกได้ตลอดปี ติดฝักดก ฝักมีขนาดใหญ่ สีเขียวสด ผิวย่น เนื้อแน่น น้ำหนักดี และฝ่อช้า ฝักยาว 55-60 ซม. อายุ 45-50 วัน
•“ติดดก ฝ่อช้า เนื้อหนา น้ำหนักดี”
Yard Long Bean 55

 

•Variety with extra thick,firm green pods that are 50-55 cm.long,vigorous and prolific,Maturity is 50-55 days
Visitors: 82,306