พริก-พนมทวน102

พริกพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Pepper : พนมทวน102

 “ต้นใหญ่แข็งแรง เก็บแห้งน้ำหนักดี สีผลสดใส ให้ผลผลิตสูง”

  • มีการเจริญเติบโตด้านลำต้นและแขนงดีมาก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกได้ดี
  • ผลสีเขียวเข้ม ผิวเรียบมันเนียนสวย
  • ขนาดผล 1x9 ซม.
  • รสเผ็ดมาก ให้ผลผลิตสูง
  • อายุการเก็บเกี่ยว 75 วัน หลังย้ายกล้า

Visitors: 82,307