เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ถั่วพู ถั่วแขก

ถั่วฝักยาวพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid lentils

 ลำพูน55,ลำยาว33,ลำปาง44,หยาดทิพย์77,วังม่วง88,หยาดฟ้า78


 • 1000kaset_Seed_ถั่วฝักยาว_ลำพูน55.JPG
  •เป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ลำต้นแข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ปลูกได้ตลอดปี ติดฝักดก ฝักมีขนาดใหญ่ สีเขียวสด ผิวย่น เนื้อแน่น น้ำหนักดี และฝ่อช้า ฝักยาว 55-60 ซม. อายุ 45-50 วัน •“ติดดก ฝ่อช้า เน...

 • 1000kaset_Seed_ถั่วฝักยาว_ลำยาว33.JPG
  •การเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อนและทนโรคได้ดีมาก ฝักมีสีเขียว เนื้อย่นเล็กน้อย เนื้อฝักแน่น และฝ่อช้า ฝักมีขนาดใหญ่ ติดฝักดก ให้ผลผลิตสูง รสชาติหวานกรอบอร่อย ขนาดฝักยาว 60-65 ซม.อายุเก็...

 • 1000kaset_Seed_ถั่วฝักยาว_ลำปาง44.JPG
  •เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูกในแถบเอเซีย ติดัฝักดกมาก ฝักสีเขียวค่อนข้างเล็กแต่เรียวยาวมาก เนื้อฝักแน่น ไม่พองง่าย สามารถเก็บผลผลิตได้นาน ทนค่อการขนส่ง ฝักยาว 65-70 ซม. อายุเก็บเ...

 • 1000kaset_Seed_ถั่วฝักยาว_หยาดทิพย์77.JPG
  •เป็นถั่วฝักยาวเมล็ดดำที่ติดฝักดกมาก ผิวเรียบเขียวสด ให้ผลผลิ่ตสูง ความยาวฝัก 65-70 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน หลังหยอดเมล็ด •“ฝ่อช้า ติดดก ฝักใหญ่ ให้ผลผลิตสูง” •Yard Long Bean ...

 • 1000kaset_Seed_ถั่วพู.JPG

 • 1000kaset_Seed_ถั่วแขก.JPG

 • ถั่วฝักยาว วังม่วง 88.jpg
  •มีลำต้นแข็งแรง ใบมีสีเขียว มีดอกใหญ่สีม่วง ฝักสีม่วงแดง ฝ่อช้า ปลายฝักมน ฝักยาว 55-60 ซม. ให้ผลผลิตต่อไร่ 3.5-4 ตัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อายุเก็บเกี่ยว 55 วัน หลังหยอดเมล็ด”ผิวเ...

 • ถั่วฟักยาว หยาดฟ้า 78.jpg
  •ลักษณะเป็นพันธุ์ถั่วเนื้อ ติดฝักดก ฝักสีเขียว ฝักยาวประมาณ 50-55 ซม. รสชาติดี ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 50-55 วัน ปลูกได้ทั้งปี •Yard long Bean 78 Variety with extra ...
Visitors: 82,306