เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว มะเขือเปราะ

มะเขือยาวพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid eggplant

cosmo72,snowboy74,พวงเพชร101,solo105,เพชรนิล059,จินดา079,มะเขือพวง 


 • มะเขือเปราะ ซูโม่ 72.jpg
  •เป็นมะเขือเปราะเจ้าพระยาที่มีการเจริญเติบโตดีมาก ทนร้อนทนโรค ติดผลดกมากให้ผลผลิตสูงน้ำหนักเฉลี่ย 50 กรัม ต่อผล ผลทรงกลมสูงสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ รสชาติหวานกรอบ อายุเก็บเกี่ยว 6...

 • มะเขือเปราะ สโนไวท์ 74.jpg
  •เป็นมะเขือขาวกรอบผลเล็กสีขาวล้วน ผิวเรียบ ติดผลเป็นช่อ ให้ผลผลิตสูง ทรงพุ่มปานกลาง แข็งแรง ทนร้อน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว สามารถปลูกได้ทุกฤดู อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน หลังย้ายกล้า...

 • มะเขือเปราะ พวงเพชร 101.jpg
  •เป็นมะเขือเปราะคางกบผลสีเขียวมีลายขาวสลับทั่วทั้งผล ขั้วผลยาว ผลทรงกลมสูง รสชาติกรอบอร่อย ปลูกง่ายทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้ดี อายุการเก็บเกี่ยว 55-60 วัน หลังย้ายกล้า •F1 ...

 • มะเขือยาว โซโล 105.jpg
  •ต้นใหญ่แข็งแรงแตกแขนงดี ติดผลดกมาก ผลยาว 25-30 ซม. ผิวเรียบเป็นมันวาวปลายผลมน เนื้อแน่น น้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง สามารถปลูกได้ตลอดปี อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน “ต้นใหญ่ แข็งแรง แตกแขน...

 • มะเขือยาว เพชรนิล 59.jpg
  •เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน ปลูกได้ทั้งปี มีพุ่มปานกลาง สีม่วงมัน ผลตรงยาวประมาณ 25-30 ซม. ปลายผลมน ติดผลดกมาก เก็บเกี่ยวได้นาน ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยว 65-70 วัน”ผลสีม่วงม...

 • 1000kaset_Seed_มะเขือพวง.JPG

 • มะเขือยาว จินดา 079.jpg
  •ลำต้นแข็งแรง ทนร้อนทนโรคได้ดี ติดผลดกมาก ให้ผลผลิตสูง ผลสีม่วงผิวเรียบเป็นมันวาว เนื้อแน่นไม่นิ่มง่าย ผลยาว 15 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน หลังย้ายกล้า •F1 EP 079 •V...
Visitors: 82,306