เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงไทย

แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon

Chetar799, Oasis791, Bigsun757, Bowing747, รจนา789, Tiger700, ศรีไพร733, Jamaica753, YellowStar750, รามัน732(OP), แตงไทยสามดาว55(OP),โกมินทร์795,โกลเด้นอาย477


 • 1000kaset_Seed_แตงโม_Oasis791
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : โอเอซีส791(Oasis791) ปลูกง่าย ทนร้อน ทนโรค ติดผลดกดี เนื้อสีแดงหวาน ทนการขนส่ง ขนาด 4-5kg. ระยะเก็บเกี่ยว 55-60 วัน …

 • 1000kaset_Seeds_แตงโม_Bigsun757
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : บิ๊กซัน757(Bigsun757) “ต้นใหญ่แข็งแรง เนื้อแดงจัด รสชาติดี สีดำลายสวย" เป็นแตงโมผิวเขียวเข้มมีลายสีดำสลับชัดเจน ผลใหญ่ 5-7 กก. เนื้อแดงจั...

 • 1000kaset_Seeds_แตงโม_Bowing747
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : โบอิ้ง747(Bowing747) “ต้นใหญ่ ลายชัด รสหวานจัด" ผลกลมทรงสูง เปลือกลายเขียวเข้มมีลายสีดำสลับชัดเจน ผลใหญ่ 5-6 กก. เนื้อสีแดงจัด เปลื...

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_รจนา789
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : รจนา789 ลำต้นใหญ่ ทนร้อน ทนโรค ผลกลมสูง ผิวสีเขียวเข้มมีลายดำสลับ เนื้อแดงจัด หวานกรอบ ทนการขนส่ง ให้ผลผลิตสูง ขนาด 4-6 กก. …

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_Tiger700
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : ไทเกอร์700(Tiger700) ทรงหมอนสั้น เปลือกสีเขียว มีลายสีเขียวเข้มสลับทั่วผล เนื้อแดงจัด หวานกรอบ ให้ผลผลิตสูงและทนการขนส่ง ขนาด 3-4 กก. ระย...

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_ศรีไพร733
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : ศรีไพร733(Sri-Phrai) ผลกลมสูง เปลือกสีเขียวมีลายสีเขียวเข้มสลับ เนื้อสีเหลืองสดคุณภาพดีมาก รสหวาน อร่อย ขนาดผล 5-6 กก. ทนการขนส่ง ให้ผลผล...

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_Chetar799
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : ซีต้า799(Chetar799) ผิวลายเสือพลาง ต้านทานโรคดี ปลูกง่ายดูแลง่าย เปลือกบาง ระยะเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน ขนาด 4-6กก. …

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_Jamaica753
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid WaterMelon : จาไมก้า753(Jamaica753) “ทรงผลยาวรี เนื้อสีแดงจัด รสชาติหวานกรอบ” ลำต้นแข็งแรง ปลูกง่าย โตเร็ว ผลทรงหมอน มีลายเข้มสีดำ เนื้อแดงจัดหวานกรอบ...

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_YellowStar750
  แตงโมพันธุ์ลูกผสม F-1 Hybrid Watermelon :เยลโล่สตาร์750(YellowStar750) “ทรงผลกลมรี เนื้อสีเหลืองอมส้ม เป็นที่นิยมของตลาด” มีลักษณะผลกลมรี ผิวสีเขียวถึงเขียวเข้ม มีลายสลับทั่วทั้งผ...

 • 1000kaset_Seed_แตงโม_รามัน732(OP)
  แตงโมพันธุ์คัดพิเศษ(OP) : รามัน735…

 • 1000kaset_Seed_แตงไทย_สามดาว55(OP)
  แตงไทยพันธุ์คัดพิเศษ(OP) : สามดาว55…

 • แตงโม โกมินทร์ 795.jpg
  •ผลทรงกลมสูง ผิวมีลายสีเขียวเข้มและมีลายดำสลับทั่วผล เปลือกเหนียว ทนการขนส่ง เนื้อสีแดงจัด รสหวานอร่อย อายุ 60-65 วัน •“เนื้อแน่นกรอบหวาน ต้านทานโรคดี สีเนื้อแดงจัด” •F1WM 795 •Hi...

 • แตงโม โกลเด้นอาย 477.jpg
  •ผลทรงรียาว เปลือกสีเหลืองทองทั่วผล เนื้อสีแดงจัด รสหวานกรอบ,น้ำหนักผล 4-5 กก.ติดผลดก ทนการขนส่ง อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน •“ผิวสีทองล้วน ชวนให้น่าทาน เป็นที่ต้องการของตลาด” •F1WM 477 ...
Visitors: 82,307